"that times" — Słownik kolokacji angielskich

that times kolokacja
Popularniejsza odmiana: that time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): że czasy
  1. that przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But at 27, he has heard that many times before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo