BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"through Time" — Słownik kolokacji angielskich

through Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: through time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ciągu Czasu
  1. through przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I want to be here for her through good times and bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo