"out this time" — Słownik kolokacji angielskich

out this time kolokacja
Popularniejsza odmiana: out the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz tym razem
  1. out przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been in and out several times since then.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo