"against time" — Słownik kolokacji angielskich

against time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko czasowi
  1. against przyimek + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thus once more was I caught in another race against time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo