Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"z czasem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z czasem" po polsku

z czasem

przysłówek
 1. over time **  
  You will forget about her over time. (Zapomnisz o niej z czasem.)
  You'll get better over time. (Z czasem poczujesz się lepiej.)
 2. with time , with given time
 3. against the clock , against time
  • z czasem (np. walczyć)
   That was a real race against the clock. (To był prawdziwy wyścig z czasem.)
idiom
 1. as time goes by , as the days go by  

Powiązane zwroty — "z czasem"

spójnik
podczas = while , whilst BrE +1 znaczenie
przyimek
podczas = during +3 znaczenia

"z czasem" — Słownik kolokacji angielskich

against time kolokacja
 1. against przyimek + time rzeczownik = z czasem (np. walczyć)
  Silna kolokacja

  Thus once more was I caught in another race against time.

  Podobne kolokacje:
with time kolokacja
 1. with przyimek + time rzeczownik = z czasem, po jakimś czasie
  Silna kolokacja

  They met with her three times over a period of several days.

  Podobne kolokacje:
against the clock kolokacja
 1. against przyimek + clock rzeczownik = z czasem (np. walczyć)
  Zwykła kolokacja

  The computer is keeping track of the time so you are working against the clock.

  Podobne kolokacje:
with Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: with time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czasem
 1. with przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They met with her three times over a period of several days.

  Podobne kolokacje:
with a duration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czasem
 1. with przyimek + duration rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Since 1978, this has happened eight times, with an average duration of 7.5 months.

  Podobne kolokacje:
with the time kolokacja
Popularniejsza odmiana: with time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czasem
 1. with przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They met with her three times over a period of several days.

  Podobne kolokacje:
with a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: with time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czasem
 1. with przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They met with her three times over a period of several days.

  Podobne kolokacje:
with duration kolokacja
Popularniejsza odmiana: with a duration
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czasem
 1. with przyimek + duration rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Since 1978, this has happened eight times, with an average duration of 7.5 months.

  Podobne kolokacje: