"on times" — Słownik kolokacji angielskich

on times kolokacja
Popularniejsza odmiana: on time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas czasów
  1. on przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote four books on his time in the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo