"brief time" — Słownik kolokacji angielskich

brief time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki czas
  1. brief przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had only a brief time to make up his mind what to do.

    Podobne kolokacje: