"against Time" — Słownik kolokacji angielskich

against Time kolokacja
Popularniejsza odmiana: against time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko Czasowi
  1. against przyimek + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Thus once more was I caught in another race against time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo