"before this time" — Słownik kolokacji angielskich

before this time kolokacja
Popularniejsza odmiana: before one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed tym czasem
  1. before przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Before the next time you stay with her we'll go over some things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo