"such as the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taki jak Nowe Czasy
  1. such przyimek + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    The system required certain information such as mother's name and time of birth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo