"somehow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

somehow przysłówek

czasownik + somehow
Kolokacji: 254
somehow manage • seem somehow • somehow survive • somehow connected • somehow find • somehow make • somehow get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. seem somehow = wydawaj się jakoś seem somehow
8. somehow feel = jakoś poczuj somehow feel
11. somehow come = jakoś przyjdź somehow come
12. look somehow = popatrz jakoś look somehow
13. somehow go = jakoś pójdź somehow go
15. somehow lost = jakoś przegrać somehow lost
16. somehow fail = jakoś doznaj niepowodzenia somehow fail
18. somehow keep = jakoś trzymaj somehow keep
19. somehow think = jakoś pomyśl somehow think
21. somehow linked = jakoś połączyć somehow linked
22. somehow turn = jakoś obróć się somehow turn
  • And you've got to somehow turn it into a game.
  • And we have to somehow turn it to America's advantage.
  • Both journalists, they somehow turned their son into an even better one.
  • The only problem was that I had somehow turned my board sideways.
  • But the moonlight and the setting, or maybe just the words he was saying, had somehow turned David into a pretty.
  • He was born with modernism, but now somehow turns it into an image of himself.
  • She said that both Zedd and you would turn against me somehow.
  • They have somehow turned the pressure into a positive.
  • Over dessert the conversation somehow turned to the political situation in the Mediterranean.
  • It seemed a very long time ago and this meal, with these people, somehow turned the memory sour.
25. somehow become = jakoś stój się somehow become
28. somehow help = jakoś pomóż somehow help
29. somehow learn = jakoś naucz się somehow learn
somehow + przymiotnik
Kolokacji: 27
somehow different • somehow responsible • somehow familiar • somehow able • somehow comforting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.