"somehow give" — Słownik kolokacji angielskich

somehow give kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś daj
  1. give czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    So you don't have to feel like you're somehow giving them something private.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo