"somehow sense" — Słownik kolokacji angielskich

somehow sense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś sens
  1. sense czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If I thought of him he might somehow sense my thoughts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo