"somehow failed" — Słownik kolokacji angielskich

somehow failed kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow fail
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś doznać niepowodzenia
  1. fail czasownik + somehow przysłówek
    Luźna kolokacja

    In any other line of work you'd think you were failing somehow, having to say the same thing.

powered by  eTutor logo