"somehow fail" — Słownik kolokacji angielskich

somehow fail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś doznaj niepowodzenia
  1. fail czasownik + somehow przysłówek
    Silna kolokacja

    In any other line of work you'd think you were failing somehow, having to say the same thing.

powered by  eTutor logo