"somehow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

somehow przysłówek

czasownik + somehow
Kolokacji: 254
somehow manage • seem somehow • somehow survive • somehow connected • somehow find • somehow make • somehow get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(3) survive, live, endure, drift
Kolokacji: 4
(10) miss, hope, lack, want, need
Kolokacji: 5
(11) fail, overlook, neglect
Kolokacji: 3
8. somehow add = jakoś dodaj somehow add
9. somehow churn = jakoś maselnica somehow churn
10. somehow contribute = jakoś przyczyń się somehow contribute
11. somehow translate = jakoś przetłumacz somehow translate
12. somehow beat = jakoś zbij somehow beat
13. somehow lessen = jakoś zmniejsz somehow lessen
14. somehow scramble = jakoś szamotanina somehow scramble
15. somehow increase = jakoś wzrośnij somehow increase
16. somehow reduced = jakoś zredukować somehow reduced
17. somehow shifted = jakoś przesunąć somehow shifted
18. somehow summon = jakoś wezwij somehow summon
19. somehow lend = jakoś pożycz somehow lend
20. somehow undermine = jakoś podważ somehow undermine
21. somehow enable = jakoś umożliw somehow enable
22. somehow validate = jakoś potwierdź somehow validate
(18) slip, stumble, sneak, steal
Kolokacji: 4
(20) lead, pass, transcend
Kolokacji: 3
(26) betray, cheat, wander, trick
Kolokacji: 4
(27) understand, solve, resolve
Kolokacji: 3
(28) protect, prevent, cross
Kolokacji: 3
(30) interfere, conjure, conspire
Kolokacji: 3
(32) penetrate, enter, disrupt
Kolokacji: 3
(33) reflect, hide, divine, conceal
Kolokacji: 4
(34) free, blame, justify, tarnish
Kolokacji: 4
(36) threaten, compromise
Kolokacji: 2
(37) stand, defy, resist
Kolokacji: 3
(38) taint, contaminate
Kolokacji: 2
(39) could
Kolokacji: 1
somehow + przymiotnik
Kolokacji: 27
somehow different • somehow responsible • somehow familiar • somehow able • somehow comforting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.