"somehow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

somehow przysłówek

czasownik + somehow
Kolokacji: 254
somehow manage • seem somehow • somehow survive • somehow connected • somehow find • somehow make • somehow get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. seem somehow = wydawaj się jakoś seem somehow
8. somehow feel = jakoś poczuj somehow feel
11. somehow come = jakoś przyjdź somehow come
12. look somehow = popatrz jakoś look somehow
13. somehow go = jakoś pójdź somehow go
15. somehow lost = jakoś przegrać somehow lost
16. somehow fail = jakoś doznaj niepowodzenia somehow fail
18. somehow keep = jakoś trzymaj somehow keep
19. somehow think = jakoś pomyśl somehow think
21. somehow linked = jakoś połączyć somehow linked
22. somehow turn = jakoś obróć się somehow turn
25. somehow become = jakoś stój się somehow become
28. somehow help = jakoś pomóż somehow help
29. somehow learn = jakoś naucz się somehow learn
somehow + przymiotnik
Kolokacji: 27
somehow different • somehow responsible • somehow familiar • somehow able • somehow comforting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.