"look somehow" — Słownik kolokacji angielskich

look somehow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz jakoś
  1. look czasownik + somehow przysłówek
    Silna kolokacja

    That meant he should turn left, but it looked wrong somehow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo