"somehow managed" — Słownik kolokacji angielskich

somehow managed kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow manage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś zarządzać
  1. manage czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But the man had somehow managed to open his eyes again.

powered by  eTutor logo