"somehow involve" — Słownik kolokacji angielskich

somehow involve kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow involved
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś obejmij
  1. involve czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After all, the sister might have got herself involved somehow.

powered by  eTutor logo