"somehow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

somehow przysłówek

czasownik + somehow
Kolokacji: 254
somehow manage • seem somehow • somehow survive • somehow connected • somehow find • somehow make • somehow get • ...
somehow + przymiotnik
Kolokacji: 27
somehow different • somehow responsible • somehow familiar • somehow able • somehow comforting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) familiar, alive, aware
Kolokacji: 3
(3) comforting, soothing
Kolokacji: 2
1. somehow inferior = jakoś osoba o niższej pozycji somehow inferior
3. somehow inadequate = jakoś niedostateczny somehow inadequate
4. somehow deficient = jakoś niedostateczny somehow deficient
(6) immune, superior
Kolokacji: 2
(8) unreal, unnatural
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.