"somehow learn" — Słownik kolokacji angielskich

somehow learn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś naucz się
  1. learn czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They'd somehow learned when he was coming in and met him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo