"somehow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

somehow przysłówek

czasownik + somehow
Kolokacji: 254
somehow manage • seem somehow • somehow survive • somehow connected • somehow find • somehow make • somehow get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(3) survive, live, endure, drift
Kolokacji: 4
(10) miss, hope, lack, want, need
Kolokacji: 5
(11) fail, overlook, neglect
Kolokacji: 3
(18) slip, stumble, sneak, steal
Kolokacji: 4
(20) lead, pass, transcend
Kolokacji: 3
1. somehow use = jakoś użyj somehow use
2. somehow save = jakoś oszczędź somehow save
3. somehow leave = jakoś wyjdź somehow leave
4. somehow allow = jakoś pozwól somehow allow
5. somehow let = jakoś pozwól somehow let
6. somehow tap = jakoś stuknij somehow tap
7. somehow spare = jakoś dodatkowy somehow spare
(26) betray, cheat, wander, trick
Kolokacji: 4
(27) understand, solve, resolve
Kolokacji: 3
(28) protect, prevent, cross
Kolokacji: 3
(30) interfere, conjure, conspire
Kolokacji: 3
(32) penetrate, enter, disrupt
Kolokacji: 3
(33) reflect, hide, divine, conceal
Kolokacji: 4
(34) free, blame, justify, tarnish
Kolokacji: 4
(36) threaten, compromise
Kolokacji: 2
(37) stand, defy, resist
Kolokacji: 3
(38) taint, contaminate
Kolokacji: 2
(39) could
Kolokacji: 1
somehow + przymiotnik
Kolokacji: 27
somehow different • somehow responsible • somehow familiar • somehow able • somehow comforting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.