"somehow brought" — Słownik kolokacji angielskich

somehow brought kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow bring
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś przynieść
  1. bring czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It somehow brought him back into the shared social world.

powered by  eTutor logo