"somehow make" — Słownik kolokacji angielskich

somehow make kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś zrób
  1. make czasownik + somehow przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And who knows, perhaps we can somehow make him go away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo