"somehow known" — Słownik kolokacji angielskich

somehow known kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow know
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś znany
  1. know czasownik + somehow przysłówek
    Luźna kolokacja

    He somehow knew they wouldn't be able to help him.

powered by  eTutor logo