"somehow survived" — Słownik kolokacji angielskich

somehow survived kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow survive
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś przeżyć
  1. survive czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    So I tried to help the team and somehow survive.

powered by  eTutor logo