"somehow missed" — Słownik kolokacji angielskich

somehow missed kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow miss
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś opuścić
  1. miss czasownik + somehow przysłówek
    Luźna kolokacja

    Now he saw what his hands had somehow missed before.

powered by  eTutor logo