"somehow miss" — Słownik kolokacji angielskich

somehow miss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś opuść
  1. miss czasownik + somehow przysłówek
    Silna kolokacja

    Now he saw what his hands had somehow missed before.

powered by  eTutor logo