"somehow change" — Słownik kolokacji angielskich

somehow change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś zmień
  1. change czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Unless she could somehow change at least one of them.

powered by  eTutor logo