"somehow bring" — Słownik kolokacji angielskich

somehow bring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś przynieś
  1. bring czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It somehow brought him back into the shared social world.

powered by  eTutor logo