"somehow changed" — Słownik kolokacji angielskich

somehow changed kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow change
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś zmienić
  1. change czasownik + somehow przysłówek
    Luźna kolokacja

    Unless she could somehow change at least one of them.

powered by  eTutor logo