"somehow become" — Słownik kolokacji angielskich

somehow become kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś stój się
  1. become czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And now there was this situation she had somehow become mired in.

powered by  eTutor logo