"somehow lost" — Słownik kolokacji angielskich

somehow lost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś przegrać
  1. lose czasownik + somehow przysłówek
    Silna kolokacja

    Last year they didn't look good and somehow lost those games.

powered by  eTutor logo