"somehow keep" — Słownik kolokacji angielskich

somehow keep kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś trzymaj
  1. keep czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Owen nearly went down again, but somehow kept his feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo