"somehow escape" — Słownik kolokacji angielskich

somehow escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś ucieknij
  1. escape czasownik + somehow przysłówek
    Silna kolokacja

    But they were only ones that had managed to somehow escape.