TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"oszukiwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszukiwanie" po polsku

oszukiwanie

rzeczownik
 1. cheat **
  • oszukiwanie (np. instrukcje do gier komputerowych ułatwiających wygraną)
 2. falsehood
 3. cheating
  • oszukiwanie (zdrada)
  • oszukiwanie (ściąganie np. na egzaminie)
 4. jockeying
  • oszukiwanie (osoby)
 5. deceiving
 6. buncoing , także: bunkoing  
 7. defrauding
 8. chicaning  
 9. chousing , także: chowsing  
 10. fooling  
 11. gulling
 12. hocusing
 13. hoodwinking  
 14. humbugging  
 15. rooking
 16. swindling
 17. duping
 18. hoaxing
 19. paltering
 20. jugglery
 21. deluding
 22. bilking
 23. mousetrapping
 24. gouging
 25. sleight of hand
 26. befooling
 27. gecking ScoE   dialekt
 28. fubbing
 29. jobbing
 30. rimming
 31. bamming   slang
 32. jiving
 33. hustling
obrazek do "cheat" po polsku
czasownik
 1. cheat **
  • oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach) [przechodni/nieprzechodni]
   Don't even try to cheat - she will always find out. (Nawet nie próbuj oszukiwać - ona zawsze to odkryje.)
   I cheated on the exam, but I failed anyway. (Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.)
  • oszukiwać (np. pracowników) [przechodni]
   The boss in my old company cheated his employees and paid them less than they earned. (Szef w mojej starej firmie oszukiwał swoich pracowników i płacił im mniej niż zarobili.)
   He tried to cheat his workers and keep all the money for himself. (On próbował oszukać swoich pracowników i zatrzymać całe pieniądze dla siebie.)
  • oszukiwać (np. w grze), wyłudzać (pieniądze)
   He always cheats when we play Monopoly. (On zawsze oszukuje kiedy gramy w Monopoly.)
   I always cheat when I play poker with my friends. (Zawsze oszukuję, kiedy gram w pokera z przyjaciółmi.)
   link synonimy: rook, swindle
 2. fool **   [przechodni]
  He fooled me once, I won't trust him again. (On raz mnie oszukał, nie zaufam mu znowu.)
  You won't fool me, I know you too well! (Nie oszukasz mnie, zbyt dobrze cię znam!)
 3. deceive *
 4. rook *
 5. foul *   [nieprzechodni]
 6. gull
 7. hoax ,
 8. defraud
 9. swindle
  • oszukiwać, wyłudzać (pieniądze)
   The company swindled money out of millions of people. (Ta firma wyłudziła pieniądze od milionów ludzi.)
   link synonimy: cheat, rook
 10. job *****
  • oszukiwać, wyłudzać slang
   They jobed the elderly without remorse. (Oni oszukali starszych ludzi bez skrupułów.)
   I would never job you, you know that! (Nigdy bym cię nie oszukał, przecież wiesz o tym!)
 11. delude
 12. gouge
 13. humbug  
 14. rim **
  • kantować, oszukiwać  AmE slang
   He tried to rim me but I discovered the truth. (On chciał mnie oszukać, ale odkryłem prawdę.)
   Do you wanna rim me? (Czy ty chcesz mnie okantować?)
   They rim poor people. (Oni oszukują biednych ludzi.)
 15. mousetrap
 16. hustle *
  • robić przekręty, oszukiwać slang
   He hustled me on a thousand bucks. (On oszukał mnie na tysiąc dolców.)
   He hustles, that is why he's got so much money. (On robi przekręty, dlatego ma tyle pieniędzy.)
 17. do *****
 18. jive
 19. bunco , także: bunko  
 20. chouse , także: chowse  
 21. hocus
 22. illude
 23. palter
 24. goldbrick  
 25. cod-act
phrasal verb
 1. fool around
 2. come over **
czasownik
 1. trick **
  • oszukać, naciągnąć (kogoś)
   I am not trying to trick anyone. (Nie próbuję nikogo oszukać.)
   He tricked me into buying a broken watch. (On naciągnął mnie na kupno zepsutego zegarka.)
 2. scam *
 3. welch potocznie * , welsh potocznie
 4. baffle  
  This man baffled me! I'm so stupid. (Ten mężczyzna mnie oszukał! Jestem taki głupi.)
  You will not baffle me! (Mnie nie oszukasz!)
 5. screw **
  • okantować, oszukać potocznie [przechodni]
   Just another way to screw the system, is that it? (Kolejny sposób by oszukać system, tak ?)
   I thought he's my best friend and he screwed me! (Ja myślałem, że jest moim najlepszym przyjacielem, a on mnie oszukał!)
 6. fleece
  • oszukać, zrobić w balona potocznie
   I wouldn't trust him. He will fleece you. (Nie ufałbym mu. On cię oszuka.)
   I have no money left! He fleeced me! (Nie mam już żadnych pieniędzy! On zrobił mnie w balona!)
 7. clip ***
  • naciągnąć, oszukać (szczególnie poprzez policzenie zbyt wysokiej ceny) potocznie
   The salesgirl clipped me. The sweater I bought didn't cost so much. (Ekspedientka oszukała mnie. Sweter, który kupiłem, aż tyle nie kosztował.)
   He wanted to clip me but I was too smart for him. (Chciał mnie naciągnąć, ale byłem dla niego za mądry.)
 8. shaft *
 9. dud
 10. twist ***
  • okantować, oszukać  BrE potocznie [przechodni]
   He twisted me and now he owes me money. (On mnie okantował i teraz jest mi winny pieniądze.)
   I didn't try to twist you, I swear. (Nie próbowałem cię oszukać, przysięgam.)
 11. wile
 12. bilk
 13. hoodwink  
 14. green *****
 15. snooker
 16. finagle , fenagle
 17. wyle   dawne użycie
 18. gudgeon
 19. juke
phrasal verb
 1. euchre out
czasownik
 1. trick somebody **
 2. deceive somebody *
 3. do somebody down *
 4. dupe somebody
 5. flimflam somebody
phrasal verb
 1. fake somebody out  
 2. perpetrate a hoax on somebody
phrasal verb
 1. lead somebody on
 2. take somebody in ** , także: take in somebody **
idiom
 1. pull a fast one on somebody  
 2. play somebody false , play someone false