"ściąganie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ściąganie" po polsku

ściąganie

rzeczownik
 1. levy *
  • ściąganie (podatków), pobór
   Our levy system is highly inefficient. (Nasz system poboru jest wysoce nieskuteczny.)
 2. pulling
  • nakładanie, ściąganie (ubranie)
  • ściąganie (np. na lewą stronę)
 3. downloading
  • pobieranie, ściąganie
   The downloading of this game will last four hours. (Ściąganie tej gry potrwa cztery godziny.)
   He asked me if downloading of movies from this website is legal. (On spytał mnie czy pobieranie filmów z tej strony internetowej jest legalne.)
 4. exaction
 5. astringency
 6. cribbing
 7. levying
  • ściąganie (podatków)
 8. pursing
 9. unpegging
 10. constringency
 11. constringing
 12. puckering
 13. fubbing
Lua: download
czasownik
 1. purse **
  • ściągać, marszczyć (brwi)
   Don't purse your eyebrows - it's a reasonable offer. (Nie marszcz brwi - to rozsądna oferta.)
   She pursed her eyebrows when he walked into the room. (Ściągnęła brwi, kiedy wszedł do pokoju)
 2. cheat **
  • oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Don't even try to cheat - she will always find out. (Nawet nie próbuj oszukiwać - ona zawsze to odkryje.)
   I cheated on the exam, but I failed anyway. (Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.)
 3. download *
  • pobierać, ściągać (np. pliki z internetu)
   I downloaded the latest version of the program from the internet. (Ściągnąłem najnowszą wersję programu z internetu.)
 4. pull *****
  • nakładać, ściągać (ubranie) [TRANSITIVE]
   He pulled a shirt on. (On nałożył koszulę.)
   She pulled her jacket off. (Ona ściągnęła kurtkę.)
   Pull your pants up, we are leaving the house. (Nakładaj spodnie, wychodzimy z domu.)
  • ściągać (np. na lewą stronę) [INTRANSITIVE]
   This car pulls to the right when you drive too fast. (Ten samochód ściąga na prawo, jeżeli jedzie się nim za szybko.)
   The wind pulled us to the left side of the road. (Wiatr ściągnął nas na lewą stronę drogi.)
 5. levy *
  • ściągać (podatki)
   They started to levy taxes from small enterprises like mine. (Oni zaczęli ściągać podatki od małych przedsiębiorstw, takich jak moje.)
 6. crib *
  • odpisywać, ściągać (np. na egzaminie)
   If you crib from me, I will tell our teacher. (Jeśli ode mnie ściągniesz, powiem naszej nauczycielce.)
   She cribbed from me during the exam! (Ona odpisywała ode mnie podczas egzaminu!)
 7. copy , ***
 8. pucker
 9. unpeg
 10. constringe
 11. fub
phrasal verb
 1. pull something off , także: pull off something *
 2. draw off
  • ściągać, odciągać
phrasal verb
 1. take something down , także: take down something
 2. walk off with something
phrasal verb
 1. slip off something , slip something off
  • zrzucić, ściągnąć (ubranie)
   She slipped her dress off. (Ona zrzuciła swoją sukienkę.)
   I slipped off my shoes and went to bed. (Ściągnąłem buty i położyłem się do łóżka.)
czasownik
 1. compress one's lips

powered by  eTutor logo