PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. final stage = faza końcowa, stan końcowy final stage
  • However, she failed to make it past the semi-final stage.
  • The song, however, failed to make it through past the semi-final stage.
  • France went on to lose against England at the semi-final stage.
  • Both clubs have reached the semi-final stage of the competition.
  • Week seven was the semi-final stage of the series.
  • The event was the first time it contained a knock out semi-final stage.
  • They lost out 2-0 to Millwall at the semi-final stage.
  • In the 2008/09 season Carter reached the semi-final stage on three separate occasions.
  • The winners and runners up would progress to the semi-final stage.
  • In 2002, the team was thrown out of the Championship at the semi-final stage after breaking the rules.
3. quarter-final stage = ćwierćfinałowy etap quarter-final stage
4. terminal stage = terminal etap terminal stage
5. ultimate stage = najwyższy etap ultimate stage
(4) initial, original
Kolokacji: 2
(10) different, similar
Kolokacji: 2
(14) small, low, little, secondary
Kolokacji: 4
(16) American, British, English
Kolokacji: 3
(17) intermediate, middle
Kolokacji: 2
(18) political, professional
Kolokacji: 2
(19) outdoor, open-air, indoor
Kolokacji: 3
(20) certain, predictable
Kolokacji: 2
(21) bare, empty
Kolokacji: 2
(22) global, round, circular
Kolokacji: 3
(25) tiny, miniature
Kolokacji: 2
(29) revolving
Kolokacji: 1
(30) operatic, theatrical
Kolokacji: 2
(35) grand, elevated, prestigious
Kolokacji: 3
(37) darkened, dark, veteran
Kolokacji: 3
(40) semifinal, quarterfinal
Kolokacji: 2
(41) German, Yiddish
Kolokacji: 2
(42) open, vulnerable, regional
Kolokacji: 3
(43) long, fetal, chronic
Kolokacji: 3
(44) conceptual, classic, formal
Kolokacji: 3
(45) additional, Elizabethan, extra
Kolokacji: 3
(47) elaborate, finishing
Kolokacji: 2
(48) portable, raked
Kolokacji: 2
(50) reproductive, successful
Kolokacji: 2
(52) creaky, infective
Kolokacji: 2
(53) basic, rudimentary, off
Kolokacji: 3
(54) normal, regular
Kolokacji: 2
(55) tertiary, eight-cell
Kolokacji: 2
(56) latent, possible
Kolokacji: 2
(57) mobile, floating, motile
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.