PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage calls" — Słownik kolokacji angielskich

stage calls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap dzwoni
  1. stage rzeczownik + call czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The initial stages call for a visitor center, cafe, and garden gateway.

    Podobne kolokacje: