PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"concept stage" — Słownik kolokacji angielskich

concept stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojęcie etap
  1. concept rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You know I've wanted this from the concept stage.