PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage sees" — Słownik kolokacji angielskich

stage sees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap widzi
  1. stage rzeczownik + see czasownik
    Luźna kolokacja

    The final stage of the project will see the building of a new "youth shelter".

    Podobne kolokacje: