PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"over the stage" — Słownik kolokacji angielskich

over the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez etap
  1. over przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is some doubt over the next stage in his career.

    Podobne kolokacje: