PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"around the stage" — Słownik kolokacji angielskich

around the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około etapu
  1. around przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He made three laps around the stage before finally being run down by security.

    Podobne kolokacje: