PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"qualify to the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kwalifikacje do etapu
  1. qualify czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Teams placed 2nd to 5th qualify directly to the fourth stage.