PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"from stage" — Słownik kolokacji angielskich

from stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od etapu
  1. from przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The back cover shows the audience as seen from the stage.

    Podobne kolokacje: