PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"to the stages" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the stages" po angielsku

obrazek do "stage" po polsku Stage for The Power of BLAST! The following make such an ...
rzeczownik
 1. stadium, punkt [policzalny]
  He has first stage of cancer. (On ma pierwsze stadium raka.)
  This is the last stage of the disease. (To jest ostatnie stadium choroby.)
 2. etap, faza [policzalny]
  We all grow up at some stage of our life. (Wszyscy dorastamy na jakimś etapie naszego życia.)
  At this stage of your life you should at least have a wife. (Na tym etapie swojego życia powinieneś przynajmniej mieć żonę.)
 3. scena (np. w teatrze) [policzalny]
  I'm so stressed. It's my first time on the stage. (Jestem naprawdę zestresowany. To mój pierwszy raz na scenie.)
  The stage was made of oak wood. (Scena była zrobiona z dębowego drewna.)
 4. scena, arena (działań, np. politycznych) [tylko liczba pojedyncza]
  Hillary Clinton is one of the most famous politicians on the American political stage. (Hillary Clinton jest jednym z najbardziej popularnych polityków na amerykańskiej scenie politycznej.)
czasownik
 1. zorganizować publiczne wydarzenie, urządzić, organizować (jakieś wydarzenie) [przechodni]
  My company staged this charity event. (Moja firma zorganizowała to charytatywne wydarzenie.)
  Our church staged a fund-raiser for the poor. (Nasz kościół zorganizował zbiórkę pieniędzy dla biednych.)
 2. zdiagnozować stadium choroby [przechodni]
  Doctors staged my cancer. (Lekarze zdiagnozowali stadium mojego raka.)
  We still haven't staged your disease yet, so don't lose hope. (Jeszcze nie zdiagnozowaliśmy stadium twojej choroby, więc proszę nie tracić nadziei.)
 3. wystawiać na scenie, inscenizować, wystawiać (np. sztukę)
 4. składać, pozostawiać w jakimś miejscu (np. zamówienie)
 5. dodawać [przechodni]
przymiotnik
 1. estradowy
  He began his stage career when he was 10. (On zaczął swoją estradową karierę kiedy miał 10 lat.)
  The actress made her stage debut last year. (Aktorka miała swój debiut estradowy rok temu.)
rzeczownik
 1. kucharz-stażysta, który pracuje krótko i za darmo w kuchni innego kucharza

"to the stages" — Słownik kolokacji angielskich

to the stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do etapów
 1. to przyimek + stage rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I don't know how to get to the special stage.

  Podobne kolokacje: