"zdiagnozować stadium choroby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdiagnozować stadium choroby" po polsku

zdiagnozować stadium choroby

czasownik
  1. stage ****   [TRANSITIVE]
    Doctors staged my cancer. (Lekarze zdiagnozowali stadium mojego raka.)
    We still haven't staged your disease yet, so don't lose hope. (Jeszcze nie zdiagnozowaliśmy stadium twojej choroby, więc proszę nie tracić nadziei.)

powered by  eTutor logo