PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"depict the stages" — Słownik kolokacji angielskich

depict the stages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw etapy
  1. depict czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fig. 6 depicts the three stages of galactosemic cataract with their respective changes in lens hydration.