"depict" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

depict czasownik

depict + rzeczownik
Kolokacji: 120
depict scenes • depict figures • depict events • depict characters • depict people • depict images • depict animals • depict a woman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. depict events = przedstaw wydarzenia depict events
3. depict figures = przedstaw liczby depict figures
4. depict characters = przedstaw charaktery depict characters
5. depict people = przedstaw ludzi depict people
6. depict images = przedstaw obrazy depict images
7. depict animals = przedstaw zwierzęta depict animals
12. depict landscapes = przedstaw krajobrazy depict landscapes
14. depict subjects = przedstaw tematy depict subjects
15. depict Christ = przedstaw Chrystusa depict Christ
16. depict aspects = przedstaw aspekty depict aspects
czasownik + depict
Kolokacji: 3
used to depict • avoid depicting • known depicting
depict + przyimek
Kolokacji: 26
depicted in • depict by • depicted on • depict with • depict at • ...
depict + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
frequently depicted • accurately depict • generally depicted • graphically depict • commonly depicted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.